V sobotu 20. apríla 2024 v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave, každý kto išiel okolo, mohol vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých dám a pánov, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda seniorov je už tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením zmysluplného a príjemného. Napriek nepriaznivému počasiu prišlo viac ako 25 seniorov a „brigádnici“ vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

V súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, zorganizoval v dňoch 06. – 10. februára 2024 kurz odborného minima, ktorý bol cielene zameraný na skupinu znalcov, a to z rôznych znaleckých odborov (Lekárstvo, Zdravotníctvo a farmácia a pod.).  Účelom tohto vzdelávania bolo získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na  výkon znaleckej činnosti. Vzdelávanie oficiálne otvorila garantka vzdelávania, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., ktorá privítala účastníkov kurzu. Prednášky pútavo prezentovali títo lektori: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., JUDr. Margita Medveczká, Mgr. Sylvia Hvizdošová, JUDr. Gevorg Ayrumyan, PhD., JUDr. Vladimír Danilák.

U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 3. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé prednášky a podujatia pre študentov UTV a seniorov Petržalky.

4. decembra 2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo Verejné zasadnutie Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Na pozvanie sa tohto podujatia zúčastnili doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň aj člen Rady primátora a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave.