Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 15. júla 2022 dokončila ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už bežne všetci nazývajú PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Partizánske zastúpené primátorom doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. podpísali 7. júla 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí bol prítomný bol aj dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., vedúci školského úradu v Partizánskom PaedDr. Miroslav Števčík a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave napísala ďalšiu kapitolu svojho nekonečného príbehu. V pondelok 20. júna 2022 a v piatok 24. júna 2022 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. Počas dvoch dní sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku v študijných programoch v Bratislave, v Chorvátskom Grobe, v Topoľčanoch a vo Vajnoroch.

Prvý aprílový týždeň sa v Aténach, po viac ako dvoch rokoch, uskutočnil Medzinárodný seminár Svetovej asociácie Univerzít tretieho veku – AIUTA, ktorému predchádzalo zasadnutie výboru tejto organizácie. Na oboch dôležitých podujatiach našu univerzitu zastupovali doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku.