19. mája 2021 sa konala online medzinárodná konferencia AIUTA - medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku. Konferenciu otvoril a viedol prezident AIUTA profesor Francois Vellas. Účastníkmi konferencie boli pozvaní reprezentanti a zástupcovia kontinentov sveta.

Špecializované vzdelávanie Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku organizované Znaleckým ústavom EU v Bratislave realizovalo dňa 22. apríla 2021 z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu záverečné skúšky frekventantov prvý krát v online priestore. Absolventi po úspešnej záverečnej skúške získali osvedčenia potrebné pre zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

AIUTA je medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku, ktorej hrdým a dôležitým členom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia nedovoľujú prezenčnú formu výučby na univerzitách tretieho veku a tak isto obmedzujú aj zasadnutia Výkonného výboru AIUTA realizovať obvyklou prezenčnou formou spojenou s medzinárodnou konferenciou vždy v inej krajine a na nej univerzite.

Vzdelávanie sa ani počas pandémie nezastavilo. Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave otvoril 9. februára 2021 nový ročník akreditovaného špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v rozsahu 202 hodín pre uchádzačov o výkon znaleckej činnosti v odbore Ekonómia a manažment ako aj pre odborných pracovníkov z oblasti riadenia hodnoty podniku a hodnotových procesov podniku.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave sa zapojí do druhej medzinárodnej súťaže, ktorú opäť pre seniorov vyhlásila Medzinárodná organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci zo Svetovým kongresom turizmu pre seniorov WSTC v Číne s názvom Umenie pre novú etapu života.