U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 3. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé prednášky a podujatia pre študentov UTV a seniorov Petržalky.

4. decembra 2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo Verejné zasadnutie Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Na pozvanie sa tohto podujatia zúčastnili doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň aj člen Rady primátora a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od 21. do 29. novembra 2023 sa zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na pozvanie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA medzinárodného kongresu AIUTA, ktorý organizovala Pontificia Universidad Católica de Chile v Santiago de Chile. Témou kongresu bolo celoživotné vzdelávanie, práva seniorov na vzdelávanie a spolupráca univerzít tretieho veku s autoritami miest.

Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave spúšťa prípravu na štátnu jazykovú skúšku B2 zo zahraničných jazykov. Uchádzač si môže vybrať kurz anglického, nemeckého, španielskeho alebo talianskeho jazyka.

V súčasnej dobe preplnenej informáciami je schopnosť rozoznať pravdu od lži cennou zručnosťou, ktorá výrazne zefektívňuje súkromný aj pracovný život, a ktorá pomáha predchádzaniu neželaných negatívnych situácií. Vzdelávací workshop „Hoaxy a dezinformácie / Ako nájsť v médiách ten pravdivý obsah“ vás zorientuje vo svete informácií a pomôže vám s identifikáciou relevantnosti prijímaných správ.

Prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou a vykročte na cestu finančnej a osobnej slobody. Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravilo vzdelávací workshop Cesta k finančnej slobode – Finančná gramotnosť, na ktorom získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti manažmentu osobných financií. Získané poznatky pomôžu zefektívniť prácu s disponibilnými peniazmi a zabezpečia istejšiu budúcnosť jednotlivca a jeho najbližších. So správnymi vedomosťami a zručnosťami sa môžete vymaniť z finančných obmedzení a zabezpečiť si nový životný štandard.