Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Turecka, ktorej súčasťou bola medzinárodná konferencia na tému Moderný turizmus seniorov. Cesta bola realizovaná v dvoch tureckých mestách Efez a Pamukkale a organizovaná pod záštitou svetovej organizácie UTV AIUTA, ktorej EU v Bratislave je členom, a v spolupráci s tureckou organizáciou ADK, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch pre seniorov.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave dokončila ďalšiu časť svojho príbehu. V pondelok 15. mája 2023 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov, v dvoch skupinách za sebou. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. V obidvoch skupinách sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijných programoch v Bratislave a v Piešťanoch.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 zabezpečila Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania odborné vzdelávanie účastníkov celoslovenského pracovného stretnutia pracovníkov kontrolných útvarov samosprávnych krajov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Jantár v Dudinciach na základe požiadavky združenia HK8 – Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov.

Súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave je už niekoľko rokov Univerzita tretieho veku. Seniorov, študentov je možné stretnúť pravidelne na chodbách našej „alma mater“. Je všeobecne známe, že štúdium Univerzity tretieho veku prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave tradične organizuje niekoľko zaujímavých podujatí mimo výučby. Takým podujatím bolo po Veľkonočné stretnutie 12. apríla 2023.

V sobotu 25. marca 2023 bolo možné v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda sa stala tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením užitočného a príjemného. Pobyt na čerstvom vzduchu prospel a seniori vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Po dvojročnej, nežiadanej prestávke, sa v piatok 17.02.2023 uskutočnil 2. ročník Plesu seniorov UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave, U3V Klubu Ekonóm a Petržalskej Klubovne aktívnych seniorov.

V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 2. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 17. februára 2023 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.