Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 sa tímu pracovníkov Bratislavskej Business School EU v Bratislave podarilo pripraviť dva programy pre deti a už po 8. raz otvoriť brány Detskej ekonomickej univerzity. 17. júla 2020 si na slávnostnej promócii prevzalo diplomy 49 nových „inžinierov – juniorov” v programe Podnikanie je cool a už od 20. júla 2020 pokračujeme týždňovým programom Letom svetom s DEU. Tento program navštevuje 45 študentov.

Ste starosta obce, manažér alebo kontrolór miestnej samosprávy? Poznáte pravidlá podnikania v rozpočtových a príspevkových organizáciách (RO a PO) v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC? Poznáte osobitosti podnikateľskej činnosti v školstve? Viete, kedy a ako ukončiť podnikateľskú činnosť v RO a PO? Poznáte základné pravidlá tvorby interných riadiacich aktov pre zriaďovateľa, pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC?

EU v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., mesto Topoľčany zastúpené primátorkou JUDr. Alexandrou Gieciovou a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020 na pôde univerzity Memorandum o spolupráci a porozumení. Prítomní boli výkonná riaditeľka AKSEN (Aktívni seniori) Piešťany Mgr. Jarmila Staneková, prorektorka EU v Bratislave doc. Ing. Jana Péliová, PhD., dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Peter Markovič, PhD., prodekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave.

V období, ktoré nečakane zastihlo celý svet Univerzita tretieho veku nerealizovala svoje naplánované mimovýučbové aktivity, na ktoré sa seniori tešili a sú súčasťou veľkého a dlhého príbehu, ktorý pre seniorov a so seniormi píše Ekonomická univerzita v Bratislave.

Aj v tomto roku BBS EU v Bratislave organizuje počas letných prázdnin pre deti vo veku 8 - 15 rokov, ktoré sa chcú dozvedieť niečo nové Detskú ekonomickú univerzitu. Pripravili sme program so zameraním na oblasť podnikania a ekonomiky Podnikanie je cool!, a program na spoznávanie vybraných krajín Svetom letom! Oba programy sme pripravili tak, aby sme dodržali všetky protiepidemické opatrenia.

Študenti UTV EU v Bratislave sú v tomto období dlho doma a majú viac obmedzené možnosti pohybu ako ostatní študenti. EU v Bratislave vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotografiu zachytávajúcu momenty z týchto dní. Zapojte sa aj vy! Vernisáž najlepších fotografií a vyhodnotenie súťaže BOLI SME SPOLU bude v septembri. Pre viac informácií sledujte stránku bbs.euba.sk.