Odvšadiaľ počúvame: „Seniori, zostaňte doma, nevychádzajte von, neprijímajte žiadne návštevy!“ Pre seniorov je najťažšie obmedziť sociálne kontakty, ktoré potrebujú viac než ktokoľvek. Sú odkázaní sami na seba. Za bežnej situácie by určite každý deň chodili na prechádzky po meste či obci, prihovorili sa svojim rovesníkom alebo by si len tak posedeli niekde na ulici či v parku na lavičke.

UTV EUBA zareagovala medzi prvými výzvou BUĎME SPOLU! Chceli sme ukázať všetkým, že študenti UTV dokážu fungovať aj za mimoriadnych okolností, ktoré priniesol život. Našu výzvu sme poslali všetkým členským Univerzitám tretieho veku AIUTA. Najskôr nás kontaktovali kolegovia z Libanonu a cez mailový most si naši študenti dopisujú so študentmi z Bejrútu. Potom nás oslovila Kolumbia, aby naši seniori nahrali krátke videá, v ktorom sa predstavia a vyzvú seniorov, aby v čase pandémie boli doma.

Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila pre tých stredoškolákov, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijímacie skúšky na vysoké školy spoločenskovedného zamerania, ale najmä si uľahčiť začiatok štúdia v prvom ročníku dva kurzy pod vedením skúsených pedagógov. Stredoškolská matematika pre štúdium na spoločenskovedných odboroch VŠ a kurz Stredoškolská angličtina pre štúdium na VŠ - intenzívny kurz sú tiež vynikajúcou pomôckou na prípravu na maturity.

Tešíme sa na Vás! #zostantedoma

Všetky prezentácie prednášok a informácie k súčasnému dianiu na UTV EUBA i v spoločnosti Vám posielame v elektronickej podobe prostredníctvom vedúcich študijných skupín v jednotlivých študijných a pohybových odboroch.

Historicky 1. ples UTV BBS EU v Bratislave a U3V Klubu Ekonóm slávnostným prípitkom otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý povedal: „...v mene svojom i v mene prítomných kolegov ďakujem za pozvanie na dnešný ples. Každý deň počúvam zo všetkých strán, že aktivity našej UTV BBS EU v Bratislave sú veľmi zaujímavé a sú žiadané. Teší nás, že ste súčasťou našej univerzity a prichádzate k nám sa nielen vzdelávať, ale dnes ste sa prišli i zabaviť. Je nám cťou tu dnes byť s Vami...

U3V KLUB EKONÓM oficiálne začína písať novú kapitolu v histórii EUBA. Vznik Klubu podporilo vedenie EUBA, na čele s rektorom univerzity, ktorý povedal: „Máme okolo seba aktívnych študentov UTV, ktorí sa stali súčasťou akademického života. U3V KLUB EKONÓM seniorov bude pridanou hodnotou nielen pre študentov Univerzity tretieho veku EUBA.“

V stredu 18.12.2019 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo vianočné stretnutie viac ako 150 študentov Univerzity tretieho veku (UTV) a seniorov nielen z Petržalky.Adventné stretnutie otvoril rektor univerzity Ferdinand DAŇO, ktorý všetkých účastníkov tohto stretnutia privítal a s úsmevom dodal: „prial by som si takúto hojnú účasť na každom podujatí univerzity.“ Medzi inými privítal známu moderátorku Izabelu PAŽÍTKOVÚ, ambasádorku svetoznámeho kuchára Jamiesa Oliviera Anettu VACULÍKOVÚ a folklórny súbor PETRŽALČANKA, s jej umeleckou vedúcou Alžbetou KORBELOVOU.

Končí sa október – mesiac úcty k starším, ale na Ekonomickej univerzite sa začína slávnostnými imatrikuláciami akademický rok na Univerzite tretieho veku. Bratislavská business school Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila pestrú ponuku programov a po prvýkrát sa budú seniori vzdelávať okrem bratislavského kampusu aj v Topoľčanoch a v Chorvátskom Grobe.