V súlade so zákonom č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave, zorganizoval v dňoch 06. – 10. februára 2024 kurz odborného minima, ktorý bol cielene zameraný na skupinu znalcov, a to z rôznych znaleckých odborov (Lekárstvo, Zdravotníctvo a farmácia a pod.).  Účelom tohto vzdelávania bolo získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na  výkon znaleckej činnosti. Vzdelávanie oficiálne otvorila garantka vzdelávania, prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., ktorá privítala účastníkov kurzu. Prednášky pútavo prezentovali títo lektori: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., JUDr. Margita Medveczká, Mgr. Sylvia Hvizdošová, JUDr. Gevorg Ayrumyan, PhD., JUDr. Vladimír Danilák.

Napriek tomu, že sa stretnutie konalo online, bolo efektívnym prostriedkom pre zdieľanie znalostí a skúseností medzi lektormi a frekventantmi.  Je dôležité, aby boli znalci akéhokoľvek znaleckého odboru oboznámení s príslušnými legislatívnymi predpismi včas a aby dodržiavali platné zákony a pravidlá v rámci svojej profesie. To napomáha zaisťovať kvalitu, spoľahlivosť a dôveryhodnosť poskytovaných služieb.

 

Odborné minimum pre znalcov 2024

Odborné minimum pre znalcov 2024

Odborné minimum pre znalcov 2024

Odborné minimum pre znalcov 2024

Odborné minimum pre znalcov 2024

Odborné minimum pre znalcov 2024