Dňa 05. 05. 2023 sme záverečnou skúškou zavŕšili ročné špecializované vzdelávanie Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku a  Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave úspešným frekventantom  odovzdal osvedčenia o úspešnom ukončení vzdelávania.

Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na špecializovanom vzdelávaní Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku v akademickom roku 2022/2023.

Pevne veríme, že sa stretneme aj pri ďalších aktivitách organizovaných Znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave.

 

Záverečná skúška špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Záverečná skúška špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Záverečná skúška špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Záverečná skúška špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Záverečná skúška špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku