V dňoch 7.2.2023 – 11.2.2023 úspešne absolvovali frekventanti Znaleckého ústavu EU v Bratislave online osobitné vzdelávanie, tzv. Odborné minimum pre znalcov organizované pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

Program vzdelávania ďalej pokračuje do apríla 2024 špecializovaným vzdelávaním s názvom Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku.

 

Odborné minimum pre znalcov

Odborné minimum pre znalcov

Odborné minimum pre znalcov

Odborné minimum pre znalcov

Odborné minimum pre znalcov