Frekventanti špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku opäť dokázali byť úspešní na záverečných skúškach, ktoré zabezpečoval Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave v termíne 04. marca 2022. Záverečné skúšky sa konali prezenčnou formou pod záštitou odbornej garantky vzdelávania prof. Heleny Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa.

 

znalectvo 2022