05. 11. 2021 sa konal 14. medzinárodný vedecký seminár s názvom „Aktuálne problémy znaleckého dokazovania IV“, ktorý bol pripravený v spolupráci medzi znaleckým ústavom Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline. Na seminári si svoje skúsenosti a vedomosti aktívne vymenili predstavitelia štátnej správy, súdnej moci, podnikateľskej sféry a znaleckej obce.

K problematike na seminári vystúpili okrem iných aj Mgr. Ján Juran, JUDr. Martin Maliar, JUDr. Jaroslav Macek, Ing. Katarína Kaszasová, Ing. Beáta Jarošová, PhD., prof. Ing. Miloš Mařík, PhD., Karol Balco, ACCA, MRICS, Ing. Iveta Sedláková, PhD., Ing. Eva Adamíková, PhD., prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a Ing. Jan Zdražil, MBA a znalci znaleckého ústavu Ekonomická univerzita v Bratislave.

Znalecký ústav EU v Bratislave ďakuje za aktívnu účasť všetkým zúčastneným, vážime si Váš čas, ktorý ste venovali príprave a účasti na seminári a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

 

img20211105102607

img20211105114530

img20211105134134 004

img20211105134653

img20211105140203

img20211105160051