Akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve poskytuje komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov. Určené je začínajúcim kontrolórom bez praxe, resp. hlavným kontrolórom pôsobiacim v rámci územných samosprávnych celkov.

 

bbs kurzkontrolori open 17012019 9051

bbs kurzkontrolori open 17012019 9061

bbs kurzkontrolori open 17012019 9065