Dňa 29.6.2018 ukončili 17 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave tento program už 3-krát organizovala v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Absolventi ako aj ďalší záujemcovia majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní nadstavbovým programom „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“. 

 

Fotogaléria