V dňoch 27. - 28. apríla 2023 úspešne ukončilo akreditované vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve 22 absolventov. Program bol organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Stretnutie absolventov na záverečnej skúške bolo nielen príležitosťou na overenie získaných poznatkov ale zároveň možnosťou na vzájomnú výmenu skúseností z praxe. Absolventi ocenili vysokú odbornú úroveň lektorov a obsahovú štruktúru vzdelávania, ktorá im umožnila získať široké spektrum poznatkov, dôležitých pre výkon kontrolnej činnosti.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave aj v roku 2023 úspešne pokračuje v akreditovanom vzdelávaní kontrolórov v samospráve

Ekonomická univerzita v Bratislave aj v roku 2023 úspešne pokračuje v akreditovanom vzdelávaní kontrolórov v samospráve