Dňa 12. januára 2023 bol zahájený akreditovaný vzdelávací program pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Vzdelávania sa zúčastňuje celkovo 24 prihlásených záujemcov z celého Slovenska. Úvodné 2-dňové sústredenie (12. – 13.1.2023) zahájil odborný garant štúdia, prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.

 

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje v roku 2023 v odbornom vzdelávaní kontrolórov na Slovensku

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje v roku 2023 v odbornom vzdelávaní kontrolórov na Slovensku

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje v roku 2023 v odbornom vzdelávaní kontrolórov na Slovensku