Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračuje od 17. septembra 2021 online v akreditovanom odbornom vzdelávaní kontrolórov v samospráve a odborných pracovníkov ekonomických útvarov VÚC a miestnej samosprávy pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

 

kontrolori v samosprave zahajenie kurzu

vzdelavanie kontrolorov v samosprave 17 sept 2021