Kontrolóri v samospráve ukončili 23. apríla 2021 akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program, organizovaný CCV Ekonomickej univerzity v Bratislave pod názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“.

Program sa aj v komplikovaných podmienkach pre samosprávy, spôsobených pandémiou COVID-19, stretol so záujmom nielen kontrolórov obcí, ale aj starostov a odborných ekonomických pracovníkov miestnej samosprávy.

 

online vzdelavanie