Ponuka UTV pre akademický rok 2024/2025 - Študijné programy

 1. Aromaterapia II
 2. Bylinky I a II
 3. Coco Chanel, žena, ktorá zmenila svet módy I
 4. Digitálna bezpečnosť I
 5. DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – moderne a bezpečne v digitálnom svete I a II
 6. Fotografovanie a úprava fotografií II
 7. História Bratislavy I a II
 8. Informačné technológie a počítačová gramotnosť seniorov I a II
 9. Islam v premenách času I
 10. Kalokagathia – harmónia tela a duše seniorov I a II
 11. Kultúrne a ľudové tradície Slovenska II
 12. Ľudový odev I
 13. Marketing a obchod ako ich nepoznáte I
 14. Milan Rastislav Štefánik I
 15. Mestský verzus vidiecky geografický priestor I
 16. Nikdy nie je neskoro na angličtinu I, II, III, IV, V, VI
 17. Nikdy nie je neskoro na nemčinu I a II
 18. Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie I
 19. Slušnosť – zdravá duša – zdravé telo I
 20. Spevom a hudbou k duševnej pohode I
 21. Strieborná generácia – spoločensko-ekonomický potenciál seniorov I
 22. Tradičná ľudová kultúra na Slovensku I.
 23. Trénovanie pamäti a mozgový jogging I, II, III
 24. Turizmus pre seniorov I
 25. Turizmus – Gastroturizmus pre seniorov II
 26. Včelárstvo – žime v symbióze s prírodou I

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MIMO BRATISLAVU

 1. UTV Galanta I
 2. UTV Levice II
 3. UTV Partizánske II
 4. UTV Piešťany I a II
 5. UTV Topoľčany II
 6. UTV Vajnory I

 

POHYBOVÉ PROGRAMY

 1. Brušné tance
 2. Golf
 3. Joga 
 4. Pilates
 5. Tai-chi 
 6. Správne dýchanie
 7. Zumba gold

 

Vysvetlivky: I – prvý ročník, II – druhý ročník

V prípade výučby jazykov I – VI skupina, podľa vstupného testu

Do prvého ročníka každý študent sa musí prihlásiť, cez formulár prihlášky UTV.

Do druhého ročníka automaticky pokračujú študenti UTV po skončení prvého ročníka. Do druhého ročníka sa nie je možné prihlásiť bez ukončenia prvého ročníka.