UTV CCV EUBA

Dolnozemská cesta 1, 9. poschodie, učebňa A9.13

Nepárne utorky 9:00 – 10:30 h

Garant a vedúci ročníka: PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA

 

dátum Téma Prednáša
12.10.2021 Slušnosť nestojí nič, ale kupuje všetko PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
26.10.2021 Historická podmienenosť slušnosti, základné zásady PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
09.11.2021 Slušnosť a konflikty PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
23.11.2021 V spoločnosti si nie sme všetci rovní doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
07.12.2021 Verbálna a neverbálna komunikácia PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
18.01.2022 Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie, tykanie a vykanie doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
01.02.2022 Rodinné oslavy a iné spoločenské podujatia PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
15.02.2022 Elektronická a telefonická komunikácia Ing. Peter Rusiňák, PhD.
01.03.2022 Dresscode PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
15.03.2022 Medzigeneračná komunikácia a vzory PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
29.03.2022 Iné kultúry. Iný kraj, iný mrav Ing. Peter Rusiňák, PhD.
12.04.2022 Empatia. Porovnanie IQ, EQ a AQ PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
26.04.2022 Asertivita PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA
10.05.2022 Rozprava, ukončenie ročníka PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA

Ukončenie semestra po poslednej prednáške v zimnom semestri a v letnom semestri (7+7).