Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA a UTV CCV EUBA

Dolnozemská cesta 1, 9. poschodie učebňa č. 14

Párne utorky 11:00 – 12:30 h

Garant a vedúci študijného odboru: Mgr. Michael Augustín, PhD.

 

dátum Téma Prednáša
05.10.2021 Kde začína a kde končí politika Mgr. Michael Augustín, PhD.
19.10.2021 Tváre politickej moci Mgr. Michael Augustín, PhD.
02.11.2021 Existuje dobrá vláda? Mgr. Michael Augustín, PhD.
16.11.2021 Štát včera, dnes a zajtra Mgr. Michael Augustín, PhD.
30.11.2021 Vesmír politických -izmov Mgr. Michael Augustín, PhD.
14.12.2021 Ako sa štiepi spoločnosť Mgr. Michael Augustín, PhD.
11.01.2022 Potrebujeme politické strany? Mgr. Michael Augustín, PhD.
25.01.2022 Za volebnou plentou Mgr. Michael Augustín, PhD.
08.02.2022 Štát v ekonomike, ekonomika v štáte Mgr. Michael Augustín, PhD.
22.02.2022 Quo vadis, demokracia? Mgr. Michael Augustín, PhD.
08.03.2022 Zjednotení v rozmanitosti: krátke dejiny Európskej únie Mgr. Michael Augustín, PhD.
22.03.2022 Vnútorné rozpory a protirečenia kapitalizmu Mgr. Michael Augustín, PhD.
05.04.2022 Jazyk politiky Mgr. Michael Augustín, PhD.
19.04.2022 Internet a sociálne siete ako predmet politického boja: ako zostať nad vecou Mgr. Michael Augustín, PhD.

Ukončenie semestra po poslednej prednáške v zimnom semestri a v letnom semestri (7+7).