Obchodná fakulta EUBA a UTV CCV EUBA

Dolnozemská cesta 1, 9. poschodie, učebňa A9.13

Párne štvrtky 15:30 – 17:00 h

Garant a vedúci ročníka: Ing. Viola Šuterová, PhD.

 

dátum Téma Prednáša
07.10.2021 Zdravie a kvalita života.
Zdravie ako motivačný faktor cestovania, zdravotný cestovný ruch

Ing. Viola Šuterová, PhD.
21.10.2021 Kúpeľníctvo, história kúpeľníctva
a kúpeľného cestovného ruchu
Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD.
04.11.2021 Podmienky kúpeľníctva
– prírodné liečivé zdroje
Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD.
18.11.2021 Organizácia a riadenie kúpeľníctva v SR Ing. Milan Staňo
02.12.2021 Zdravotné indikácie pre kúpeľnú liečbu a procedúry MUDr. Marta Straková, Ing. Viola Šuterová, PhD.
16.12.2021 Rehabilitácia a fyzikálna medicína
(fyziatria, balneológia a iné)
MUDr. Marta Straková
13.01.2022 Európska únia a cestovný ruch(cestovanie seniorov) Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD.
27.01.2022 Kúpeľné miesta v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Ing. Viola Šuterová, PhD.
10.02.2022 Wellness – vznik, charakteristika, vývoj a nové trendy cestovného ruchu Ing. Viola Šuterová, PhD.
24.02.2022 Termálne kúpaliská a aquaparky
(SPA wellness)
Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD.
10.03.2022 Partnerstvá v kúpeľnom cestovnom ruchu Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD.
24.03.2022 Exkurzia Ing. Viola Šuterová, PhD.
07.04.2022 Relaxačné metódy a programy, stres manažment Ing. Viola Šuterová, PhD.
21.04.2022 Hodnotenie kvality služieb v kúpeľníctve a wellness Doc. RNDr. Marta Karkalíková, PhD.

 

Ukončenie semestra po poslednej prednáške v zimnom semestri a v letnom semestri (7+7).