Keď som sa dopracovala do kategórie „seniorov“ a ukončila aktívny pracovný život, premýšľala som, ako by som si mohla svoj relatívne nikým neobmedzovaný čas užívať. Rada cestujem a spoznávam nové krajiny, ale mám rada aj prechádzky po našich lesoch či lúkach, rada pracujem v záhrade a potom skúšam nové recepty z vlastnoručne dopestovaných, či nazberaných produktov prírody. Keď som sa dozvedela o možnosti štúdia UTV v našom meste na tému BYLINKY ani chvíľu som neváhala. Mám za sebou prvý ročník, veľa nových podnetných informácií a nemenej dôležité nové kontakty a priateľstvá. Okrem prípravy bylinných čajov (od výsevu až po správne uskladnenie) som získala návody na prípravu liečivých tinktúr, mastí, masážnych olejov, olejov pre použitie v kuchyni, sirupov, octov a iných pochutín.

Našim lektorom je pani Doc. Ing. Daniela Benediková a jej prednášky sú prezentované milým ľudským prístupom, občas okorenené vtipnými prvkami. Na učení sa latinských názvov síce netrvá, ale niektorí to skúšame a testujeme tak naše pamäťové bunky. Okrem pravidelných stretnutí sa zúčastňujeme aj ďalších zaujímavých aktivít ako napr.: Vedecká kaviareň alebo Deň fascinácie rastlinami, ktoré organizuje Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Som rada, že naša generácia má takéto možnosti vzdelávania a socializácie sa; ďakujem pani PaedDr. Janke Sebera Chládeckej  za  prípravu a teším sa na ďalší akademický rok.

S potešením som prijal výzvu, v tom čase viac nevedome ako vedome, prihlásiť sa k štúdiu na Univerzite Ekonomickej univerzity v Bratislave. Samotné štúdium už bolo plne vedomé a prednášky ma nielen vrátili do vysokoškolských lavíc, ale obsahovým zameraním ma upútali, začlenili do reálneho deja. Zmluvné vzťahy medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a mestom Partizánske z roku 2022, podpísaním Memoranda o spolupráci a porozumení, prerástli do priateľských až rodinných vzťahov a to nielen medzi seniormi, ale medzi univerzitou a poslucháčmi. Otvoril sa akademický rok. „Každý z 30-tich seniorov Univerzity tretieho veku dostal Sprievodcu UTV pre daný akademický rok a zahĺbil sa do harmonogramu výučby študijného programu. Zvedavosť a nadšenie nepoznalo hraníc. Každý druhý piatok v mesiaci  potleskom sa vyjadrovala vďačnosť lektorom. Kormidelníkom univerzity, prvému prodekanovi doc. Vladimírovi Bolekovi a doktorke Janke Sebera Chládeckej pri akýkoľvek stretnutí v Partizánskom boli vyjadrované slová uznania a vďaky. Študijný program ponúkal cennú príležitosť pre nás všetkých, ktorí sme chceli zostať aktívni a plnohodnotne prežívať svoj život aj po ukončení pracovnej kariéry. Pochvaľovali sme si vysokú odbornú úroveň lektorov a obsahovú štruktúru vzdelávania. Mnohí z nás, ak nie všetci vnímali sme štúdium ako most do dôchodku a vyššieho veku, ktorý nám dal nový zmysel života. Záverečné skúšky ukázali, že my seniori sme plní energie a túžby po poznaní. Svojou vytrvalosťou a entuziazmom inšpirujeme ostatných a dokázali sme,  že vek nie je prekážkou pre vzdelávanie a osobný rozvoj.

Po troch rokoch na dôchodku , som sa vrátila znova do školy. Síce nie do takej v akej som pracovala 43 rokov, ale do takej, kde moji spolužiaci – seniori, sú z rôzneho spektra povolania, a o to je to zaujímavejšie.

Veľmi som uvítala možnosť študovať na UTV. Už samotný názov štúdia „Nikdy nie je neskoro, začať niečo nové v Leviciach“, nás študentov prvého ročníka presvedčil o tom, že Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave je na vysokej úrovni s veľkou tradíciou. Jednotlivé prednášky, rozšírili náš všestranný obzor, boli pre nás veľkým obohatením o nové informácie z rôznych oblastí, ktorých nikdy nie je dosť!!! Veľmi si vážim neformálny a priateľský prístup prednášateľov, ktorí vytvárali tú správnu klímu medzi nami seniormi.

Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu Fakulty podnikového manažmentu  EUBA a UTV EUBA, ako aj primátorovi mesta Levíc, za vytvorenie tak priaznivých podmienok v akademickom roku 2023/2024.

Prihlásiť sa ? Neprihlásiť ? Nájdem odvahu znova zasadnúť do školských lavíc? A čo moja pamäť? Zvládnem učivo? A čo záverečné skúšky? To boli prvé otázky, na ktoré som hľadala odpoveď pri čítaní webovej stránky mesta Topoľčany o otvorení  I. ročníka UTV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tí smelí, odhodlaní sa prihlásili a podporili otvorenie I. ročníka v školskom roku 2023/2024. 19 študentov absolvovalo počas roka 14 prednášok a bravúrne zvládlo i záverečné skúšky. Prednášky boli zamerané na komunikáciu, zdravovedu, informačno-komunikačné technológie, finančnú gramotnosť, históriu nášho mesta a pod. Boli zaujímavé a dopyt bol i na iné témy. Prednášali odborníci z daných okruhov.   Ako vedúca študijnej skupiny môžem potvrdiť, že študenti poctivo chodili na prednášky, pýtali sa, diskutovali a bolo i veselo. Poďakovanie patrí primátorke mesta Topoľčany Alexandre Gieciovej, garantom štúdia  pani Janke Sebera Chládeckej a Vladimírovi Bolekovi, ktorí nás intenzívne sprevádzali prvým ročníkom. Prednášali, zapájali nás do diskusie, radili a skúšali. Obavy, ktoré boli na začiatku štúdia sa rozplynuli. Všetci sa tešíme do II. ročníka. Štúdium vrele odporúčame  ďalším nerozhodným záujemcom.  Držíme sa hesla – Ten kto sa vzdeláva je stále mladý !

Ďakujem Ekonomickej Univerzite, že seniori môžu študovať na jej  pôde.

Je úžasné pre seniorov, že  sa môžu i v tomto veku vzdelávať . Je to

dôležité pre ich fyzický aj duševný rozvoj. Poďakovanie patrí  p. rektorovi prof. Ing.  Ferdinandovi Daňovi a dvom dámam pani Janke Sebera Chládeckej a pani Márii Šajmírovej, ktoré pre nás každoročne prinášajú nové a nové študijné programy a sprevádzajú nás i napriek svojej vyťaženosti celým školským rokom .

Kto ma záujem o prírodu, život - jeho skvalitnenie a chce sa niečo nove naučiť, mal by sa začať venovať včeličkám. Získa vedomosti , praktické skúsenosti a k tomu možno aj celoživotnú lásku. To všetko v dobrej a príjemnej spoločnosti. Čo si môžeme ešte priať, ak si aj osladíme život.

Vrelo všetkým doporučujem. 

Dobrý deň, v súvislosti s priebehom štúdia na UTV chcem predovšetkým poďakovať rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, primátorovi mesta Levice pánovi RNDr. Jánovi Krtíkovi, pani riaditeľke Tekovskej knižnice v Leviciach pani PhDr. Vlaste Kollárove, všetkým prednášajúcim a samozrejme spolužiakom študentom UTV. Vysokoškolské vzdelanie som ukončil v roku 1979 s poznatkami a skúsenosťami vtedajšieho vzdelávania. Po zistení, že mesto Levice organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave štúdium na UTV som sa prihlásil, aby som mohol opätovne zažiť atmosféru vyučovania po 44. rokoch.

Prednášky priniesli do môjho života nové poznatky, skúsenosti a mohol som sa oboznámiť s obsahom i realizáciou vzdelávania v dnešnej dobe.

Prednášky boli vedené odborným a zrozumiteľným spôsobom a s poznatkami súčasnej vedy v rámci slovenských ale i celosvetových trendov. Ďalším príjemným zážitkom bolo spoznanie mnohých skvelých spolužiakov, ktorí sú aj v dôchodkovom veku aktívny, vzdelávajú sa a sú obohatením a zároveň inšpiráciou pre svojich blízkych ale aj širšej verejnosti. Teším sa na stretnutie pri príležitosti ukončenia ročníka a s nadšením sa zúčastním štúdia budúceho akademického roka.

Volám sa Mária a som študentkou 1. ročníka UTV v Leviciach. Potešilo ma, keď som sa dozvedela o možnosti študovať doma, v LV, nakoľko som už raz začala v Bratislave, lenže neskoré príchody vlakom domov neboli veľmi komfortné.

Toto štúdium mi hlavne prináša nové poznatky, a to zo širokého spektra života, prednášatelia sú odborníci vo svojom odvetví, takže prednášky sú vynikajúce a interaktívne, čo je bonusom. Som medzi ľuďmi na spoločnej vlne záujmov, ako trieda sa navzájom spoznávame, diskutujeme a teda som v "dobrej spoločnosti" spolužiakov. Toto slovo je nostalgické, radostné a motivujúce.

Ďakujem, že som súčasťou štúdia pre seniorov!

Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedela, že Ekonomická univerzita v Bratislave otvára u nás elokovanú triedu Univerzity tretieho veku. Pretože je všeobecne známe, že človek sa celý život učí, vôbec som nezaváhala a hneď som sa prihlásila. Vyhovovalo mi to, lebo predsa len pravidelné cestovanie do Bratislavy by bolo pre nás seniorov istým problémom. Ale priamo v bydlisku, v Leviciach, sme mali možnosť navštevovať prednášky bez cestovania, a to v príjemnom prostredí našej všestranne úspešnej Tekovskej knižnice. Záujem o štúdium v študijnom roku 2024/2025 bol u nás veľmi veľký, tak bolo potrebné otvoriť dokonca dve skupiny. V našom študijnom odbore sme mali prednášky z rôznych tém, čo bolo veľmi dobré, lebo sme získali poznatky a vedomosti o mnohom rôznorodom a dôležitom, čo sa v živote okolo nás deje. Prednášajúci boli na vysokej odbornej úrovni, ústretoví, s názornými ukážkami a ešte nás aj aktívne zapájali do deja, čím sme si mohli vedomosti utvrdzovať. Organizačne bolo štúdium veľmi dobre pripravené vďaka úsiliu predstaviteľov univerzity, zvlášť pani Janky Sebera Chládeckej, ktorá sa o nás po celý rok štúdia neúnavne starala a ponúkala nám možnosti účasti aj na rôznych mimoškolských podujatiach. V dobrom kolektíve spolužiakov sme nielen aktívne využili voľný čas, ale získali sme aj nových priateľov.  Ďakujem za všetko a teším sa na ďalšie stretávania v druhom ročníku.

Privítala som možnosť opätovného vzdelávania v seniorskom veku. Pred mnohými rokmi som vyštudovala ( vtedy ešte VŠE) a tak som privítala túto možnosť, znovu tam študovať. Vďaka úžasným ľuďom ako je pán rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo PhD. a Janka Sebera Chladecká máme túto skvelú možnosť. Vieme, že naša generácia nemala tu možnosť vzdelávania sa v jazykoch, tak sme si niektorí povedali, že ideme na to. A nikto neľutuje! Je to nielen učenie ale aj zábava. Naša pani prodekantka Eva Stradiotová PaedDr., PhD. je taká láskavá a empatická k nám starším. Na jej hodiny sa všetci tešíme a je nám ľúto, keď skončia. Naše hodiny, ale nekončia výučbou, vždy sa ešte po hodine  stretávame na kávičke a rozoberáme mnohé veci. Za seba môžem povedať, že nemôžem lepšie tráviť svoj seniorský čas, ako chodiť na UTV EUBA. Odporúčam to všetkým seniorom, je mnoho študijných odborov a tak si každý môže nájsť to, čo ho zaujíma. Ja som sa takto dostala aj ku Golfu, ktorý je najlepším pohybom pre nás seniorov. Sme vonku na vzduchu a ideme si svojim tempom. Úplná paráda, vďaka UTV EUBA.

Vzdelávanie je celoživotný proces a preto som sa pridala aj ja. Množstvo študijných odborov poskytuje možnosť nájsť si to svoje, či už ide o vzdelávacie programy alebo pohybové aktivity. A to všetko spojiť s možnosťou zoznámiť sa s inými ľuďmi, získať nových priateľov či stráviť príjemné chvíle so spolužiakmi na prednáškach či cvičeniach.

Vďaka všetkým, ktorí sa starajú o to, aby sme mohli študovať alebo zúčastňovať sa ďalších kultúrnych, spoločenských a športových akcií.

Čakajú ma už druhé slávnostné promócie a viem, že nebudú posledné. Teším sa na ďalší akademický rok.

Na Univerzitu tretieho veku som sa chcela hlásiť, keď som ešte ani kritériá nespĺňala.

Takže v posledných týždňoch môjho pracovného života som prehľadala weby všetkých možných U3V. Najlepšie z toho vyšla EU BA, a to širokou ponukou zaujímavých predmetov a aj celkovým prístupom k štúdiu nás - seniorov. Moja prihláška nasledovala bez váhania. Na rozhýbanie sa po vyše štyridsiatich rokoch kancelárskej práce sa hodí zumba, no a prednáškam renomovanej etnologičky pani Katky Nádaskej sa odolať nedalo. Nehovoriac o exkurziách, výletoch, letnej univerzite atď. - samé skvelé podujatia.

Pani Janka Chládecká so svojimi zopár spolupracovníkmi robí neuveriteľnú prácu pre nás, čo sa chceme stále vzdelávať. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší akademický rok.

Musím sa priznať, že sa mi vôbec nechcelo ísť na promócie Univerzity tretieho veku. Dnes už viem, že ne ísť na promócie by bola veľká neúcta k práci Ekonomickej univerzity v Bratislave, neúcta k vyučujúcej a neúcta k spolužiakom. Promócie boli krásne a mám zážitok na celý život. Boli zorganizované perfektne a veľmi dôstojne, všetkým patrí veľká vďaka. Bol to veľký zážitok.

Chcem sa poďakovať aj za iné, vlastne za všetko, čo pre nás starých - pekne nazývaných seniorov, robí Univerzita tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Niekedy sme únavní a neznesiteľní, ale to sú niekedy aj mladi ľudia.

No a čo sa mi v  akademickom roku 2021/2022 rátalo? Vyskúšala som si GOLF! Už viem, že to nie je šport pre mňa, ale mala som možnosť to zažiť a vyskúšať si, nadýchať sa golfovej atmosféry, a to sa ráta! Som spokojná a veľmi som sa z toho tešila.

Samozrejme angličtina s pani prodekankou Stradiotovou, našou spriaznenou dušou. Vždy pre nás pripraví niečo zaujímavé a zábavné, a o to ide - veľmi príjemne strávený čas s cudzím jazykom. A Zumba Gold? Neúnavná, tolerantná, usmiata, rozšantená Janka? Kto by ju nemiloval?

Prijmite moje poďakovanie a obdiv za Vašu trpezlivosť, láskavosť a zdvorilosť v každej situácii a veľmi sa teším na nový akademický rok.

Na začiatku bola vedomosť, ktorú som získala pri tvorbe úloh z matematickej gramotnosti a z testov komparatívnej štúdie PISA. Zaujali ma matematické úlohy o včelách a o tom ako si včeličky odovzdávajú informáciu, kde sa zdroj nektáru nachádza. Prieskumníčky oznamujú ostatným včelám čo zistili tak, že tancujú tanec, ktorým informujú o smere a o vzdialenosti, ktorú je nutné preletieť. Počas tohto tanca včela vrtí zadočkom z jednej strany na druhú a pritom sa pohybuje po krivke tvaru číslice 8. To ma fascinovalo a chcela som o spoločenstve včiel vedieť viac a preto som sa rozhodla prihlásiť sa na Včelárstvo a neľutujem, teraz to nie je len vedomosť, ale hlavne zručnosť, ktorú nám pán dekan docent Ing. Peter Drábik odovzdáva s láskou. Už viem kedy sú včielky tak kľudne, že ich môžem pohladiť, čo sa bude diať, ak okolo letáčika je stále viac a viac včiel a ako najefektívnejšie chytiť roj, ktorý práve uletel. Mali sme možnosť ochutnať extrakt trúdích lariev – trúdie mlieko, ktoré slúži na celkové povzbudenie organizmu a mužského  libida, ale ochutnala som túto dobrotu aj ja a niekedy inokedy bude možnosť porozprávať aj o tomto zážitku a určite sa pridajú ku mne aj moji úžasní konškoláci, ktorých som na UTV odbor: „V symbióze s prírodou – Včelárstvo“ stretla.

Veľké poďakovanie p. rektorovi prof. Ing.  Ferdinandovi Daňovi  PhD., ktorý vytvoril podmienky pre štúdium študentom tretieho veku aj počas pandemického obdobia a podporil všetky aktivity U3V KLUB-u EKONÓM na pôde univerzity. Poďakovanie patrí aj pani Janke Chládeckej , ktorá  neúnavne pracuje so seniormi na každom poli života a lektorom, ktorí sa intenzívne venovali nám študentom tretieho veku na vysokej odbornej úrovni. Po dvoch rokoch pandemickej odstávky, viacerým  študentom sa  život vrátil do zmysluplnej polohy, vymanili sa zo strachu z odlúčenia sa od rodiny, priateľov a známych.

Našli znovu zmysel života, nadobudli  pocit, že podanú ruku treba prijať a pokračovať tam, kde sme prestali. Študovať na Univerzite Tretieho veku - Ekonomickej univerzity je dobrá voľba vrátiť sa do študentských čias, ako využiť čas užitočne, rozšíriť si vedomosti, obzor a získať nových priateľov, byť príkladom pre mladších- veď predsa " vek je len číslo". Je to najlepšia životná voľba a akademický rok vždy pokračuje aj v lete Petržalskou letnou univerzitu pre nás seniorov.

Keď som prestala pracovať a stala som sa dôchodkyňou, začala som premýšľať, ako sa do komunity dôchodcov – seniorov čo najelegantnejšie začleniť. Spočiatku mi ani na um nezišlo hľadať ponuky Univerzity tretieho veku, ale ponuka si ma našla sama! V našej dedine sa práve otváralo  toto štúdium. Mohla som si to nechať ujsť?

Aj keď sme pre koronu študovali 3 a nie 2 roky, napokon sme odpromovali. Potešilo ma aj to, že okrem mozgových “ osviežovačiek” ( čiže okrem štúdia serióznych vecí ) sa seriózne myslelo aj na telesný rozvoj – Zumbu Gold vymyslel dakedy dakto isto pre mňa. Za veľký bonus považujem aj zriadenie Klubu Ekonóm pri U3V EUBA. Jeho činnosť sa vďaka nápadom členiek výboru utešene rozbieha.  Páči sa mi tiež prepájanie aktivít a petržalskými seniormi. Záverom iba – SUPER ! Nič iné netreba dodať, len ďakujem.

Bolo to skvelé rozhodnutie zapísať sa na UTV a mala som aj šťastnú ruku pri výbere odboru Žime v symbióze s prírodou - Včelarstvo.  Mala som predstavu, že chcem študovať niečo späté s prírodou, prinášajúce všeobecný úžitok a slúžiace svetu, prírode a ľuďom. Veľmi vysoká ambícia... no riešenie bolo pomerne jednoduché, lebo toto všetko v sebe nesie Včelárstvo. Som nadšená samotným svetom včiel, ako aj skvelou organizáciou zo strany pani Janky Chládeckej a nášho prednášajúceho pána dekana doc. Ing. Petra Drábika a stretla som aj skvelých spolužiakov. 

Objavila som fascinujúci svet včielok, kde každý člen vie, čo je jeho úlohou, svoju rolu v spoločenstve svedomito plní, je usilovný a pracovitý, nikto nepodvádza, do bodky plní svoju úlohu, ľudia sa majú čo učiť....

Študovať na UTV odporúčam každému kto sa chce niečo naučiť, získať nové skúsenosti a spoznať skvelých ľudí.

Keď mi minulý rok zavolala kamarátka z Petržalky, že sa na Univerzite tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v Bratislave otvára program Včelárstvo, veľmi som sa tomu potešila. Včielky ma fascinujú už dlhú dobu; je niečo úžasné mať možnosť bližšie sa im pozrieť „na zúbky“ priamo v Bratislave, a tak som sa prihlásila.

Ani Covid nezabránil organizátorom kurz zorganizovať. Všetky potrebné inštrukcie nám dodala a veľmi milo nás privítala pani Janka Chládecká; potom nás už vložila do rúk pána Petra Drábika, dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborníka na chov včiel v jednej osobe.

Samozrejme, museli sme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, a tak sme desiati nadšenci absolvovali najprv teóriu v zasadačke pána dekana, zamaskovaní ako Úrad verejného zdravotníctva kázal; neskôr, keď to počasie a Covid dovolili, aj veľmi užitočnú prax na včelnici pod jeho vedením.

Musím povedať, že pán dekan je vo včelárstve odborník naslovovzatý, a nielen to, je to Učiteľ s veľkým U. Učiť jednoducho VIE. V jeho podaní aj „suchopárna“ teória nadobúda svoje čaro, všetko čo povie má hlavu aj pätu, vždy pridá súvislosti, upozorní na možné „zádrhele“ pri chove včiel, a to všetko podáva pútavo a maximálne pohodovo. Žiadne zdvihnuté obočie, žiadna kritika, len úprimná snaha naučiť nás niečo, čo mu je zjavne blízke a milé. Za seba musím povedať – a myslím, že budú súhlasiť všetci moji konškoláci – že sme si lepšie vybrať nemohli. Ak sa takto prejavuje aj vo svojej pedagogickej praxi (čomu verím), je to úžasná správa pre naše školstvo, lebo dobrých učiteľov nikdy nie je dosť .

V ročníku sme sa stretli dobrá partia; sú tu takí, ktorí včielky dokonca už chovajú (tí mohli novonadobudnuté vedomosti hneď uplatniť v praxi), ale aj takí, ktorí okrem nadšenia pre včelárstvo zatiaľ o chove včielok len snívame. Som rada, že medzi nami je aj viacero mužov, pretože manipulácia s úľmi je fyzicky náročná; naši chlapi nikdy nesklamali. Ani keď bolo treba na záhradke vykopať jamu pre nový krík, alebo urobiť iné, fyzicky náročnejšie práce. My, dievčatá vyššieho (že vraj tretieho) veku sme pomáhali pri zveľaďovaní záhradky tak, aby tu boli nasadené bylinky a rastlinky, ktoré majú včielky radi. Tiež sme všetci  pridali ruky k dielu pri čistení okolia včelnice.

Čo dodať na záver? Len to, že za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze veľmi ďakujem. Tiež aj, že sa teším, že môžeme v diele pokračovať aj ďalší včelársky rok. Pevne verím, že to bude stále pod vedením pána dekana Drábika, ako aj za podpory pani Janky Chládeckej.

SOM HRDÁ ŠTUDENTKA UTV EUBA

Prišla som pred Ekonomickú univerzite v Bratislave a spolu so mnou je tu toľko seniorov Univerzity tretieho veku, koľko sa zmestí, do výletného autobusu. Áno , vyrážame do Komárna na jednodňovú odbornú exkurziu. Sprevádza nás docent Pavol Plesnik, jednoducho záruka, istota a spríjemnenie leta.

Celou cestou sme dostávali nové informácie o lokalite kde sa nachádzame alebo kadiaľ sme prechádzali. Úzkymi uličkami sme sa dostali na parkovisko pred opevnenou pevnosťou, kde nás čakali sprievodcovia. Po prehliadke sme opustili pevnosť, nasadli do turistického vláčika a previezli sa Komárnom. História mesta Komárno je veľmi zaujímavá a nádvorie Európy poteší každého turistu, tak ako nás. Čas pokročil a išli sme na dohodnutý spoločný obed. Po obede sme sa autobusom presunuli do Hurbanova kde sme si pozreli hvezdáreň a planetárium. Žiaľ , čas bol neúprosný a museli sa presunúť na našu poslednú zastávku v Galante, kde nás čakala degustácia vín miestneho podnikateľa, to najlepšie na koniec.

Moje očakávania boli splnené, všetko dopadlo veľmi dobre, v zdraví sme sa vrátili domov. Srdečne ďakujem pani Janke Chládecká, docentovi Pavlovi Plesníkovi, Magduške Danišovej, všetkým účastníkom zájazdu a samozrejme vodičovi autobusu za krásny deň.

Naša univerzita tretieho veku EUBA nie je len výučba, je to veľká úžasná „rodina“ a preto som hrdá študentka UTV EUBA.

Život sa skladá z naplnených, ako i z nenaplnených snov. Sny nás posúvajú dopredu. Niektoré sny je možné splniť si až vtedy, keď nastane vhodný čas. Pre mňa ten čas nastal, keď som sa stala študentkou Univerzity tretieho veku pri EUBA. Univerzita nás prijala s otvorenou náručou, otvorila nám nielen nové vedomostné obzory, ale dala nám pocit, že sme rovnako dôležití, ako ostatní študenti. Okrem spolužiakov, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu ako ja, a na ktorých sa vždy teším, stretla som tu vzácneho človeka, manažérku Univerzity tretieho veku. Naša Janka sa stala pre nás oporou, priateľkou, slniečkom. Ďakujeme jej aj celému vedeniu univerzity.