KAŽDÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Dôchodcovia (invalidní, starobní a pracujúci)

80 eur

Pracujúci (nie na dôchodku)

90 eur

JAZYKOVÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Nikdy nie je neskoro na angličtinu

150 eur

Nikdy nie je neskoro na nemčinu 150 eur

POHYBOVÝ PROGRAM

Brušné tance

80 eur

Golf (teória a prax)

125 eur

Joga

80 eur

Tai-chi

80 eur

Univerzita správneho dýchania

80 eur

Zumba gold

80 eur