Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Turecka, ktorej súčasťou bola medzinárodná konferencia na tému Moderný turizmus seniorov. Cesta bola realizovaná v dvoch tureckých mestách Efez a Pamukkale a organizovaná pod záštitou svetovej organizácie UTV AIUTA, ktorej EU v Bratislave je členom, a v spolupráci s tureckou organizáciou ADK, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch pre seniorov.

Delegácie sa zúčastnili rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. manažérka UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA a 32 študentov UTV EU v Bratislave.

Celá delegácia navštívila UTV v Pamukkale, kde si pozreli pripravený kultúrny program tureckých seniorov. Slovenskí seniori mali možnosť sa stretnúť s tureckými seniormi, vymeniť si nielen darčeky, informácie, ale aj kontakty.

Pred začiatkom konferencie rokovali zástupcovia Ekonomickej univerzity Bratislave s predstaviteľmi Univerzity v Pamukkale o možnostiach vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní v oblasti obchodu a cestovného ruchu.

Na otvorenom zasadnutí výboru AIUTA Janka Sebera Chládecká predstavila našu univerzitu a UTV. Na konferencii v Pamukkale Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave pozdravil prítomných a predstavil Ekonomickú univerzitu v Bratislave a slovenskú delegáciu. Dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik v úvode konferencie predstavil svoju fakultu a vysvetlil ako fakulta spolupracuje a pripravuje študijné programy pre UTV. Janka Sebera Chládecká v svojej prezentácii predstavila výsledky prieskumu, ktorý realizovala UTV spoločne s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a zdôvodnila ako turizmus, všetky profesionálne pripravené exkurzie a pobyty pre seniorov UTV, mimo výučby, zlepšujú a skvalitňujú ich život.

Študenti UTV EU v Bratislave sa prezentovali slovenskými ľudovými pesničkami, svojimi ručnými prácami a typickými slovenskými výrobkami. Pri komunikácii a rečovej bariére im vždy bola k dispozícii prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Eva Stradiotová.

UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave bola najväčšou a najdôležitejšou delegáciou celej študijnej cesty. Svojou účasťou a výsledkami svojej práce sa zaradila medzi najlepšie a najznámejšie UTV celého sveta.

 

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku

Študijná cesta študentov UTV v Turecku