Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave tradične organizuje niekoľko zaujímavých podujatí mimo výučby. Takým podujatím bolo po Veľkonočné stretnutie 12. apríla 2023.

Odpoludnie seniorom poskytlo nové zaujímavé informácie a umelecký zážitok. V prvej časti podujatia si seniori vypočuli zaujímavú prednášku PharmDr. Lucie Vašíkovej na tému „Ako sa nestratiť v lekárni“. Otázok bolo toľko, že sme nedokázali na všetky odpovedať. Museli sme sľúbiť, že k tejto téme ešte bude pokračovanie.

Po prednáške spevácky zbor Sancta Maria zo Šamorína, pod vedením PaedDr. Inky Galbáčovej zaspieval niekoľko piesní zo svojho repertoáru a samozrejme nechýbali ani typicky veľkonočné melódie. V zbore spieva aj naša študentka UTV MUDr. Eva Zimanová.

Na záver za všetkých slová študenta UTV, pána Pavla: „Ďakujeme za krásne odpoludnie. Spojili ste dôležité informácie s pohladením srdca na konci dňa. Ďakujem za seba i za všetkých prítomných seniorov a študentov UTV.“

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci

UTV po Veľkej noci