Klub U3V Ekonóm a Univerzita tretieho veku dňa 15. marca 2022 zorganizovali besedu o dvojtýždňovom študijnom pobyte v Číne, ktorý naši študenti UTV absolvovali ešte pred pandémiou. Organizátorom bola svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA, ktorej súčasťou je Ekonomická univerzita v Bratislave a čínski organizátori Svetového kongresu seniorov so zameraním na cestovný ruch.

Cestovanie v spomienkach je jednou z aktivít, ktorá je súčasťou v poradí už druhého získaného grantu z Magistrátu mesta Bratislava. Takmer stovka seniorov so záujmom počúvala rozprávanie účastníkov študijného pobytu, pozerala fotodokumentáciu a videá, ktoré na besedu pripravili účastníci študijnej cesty do Číny.

Prítomných privítal a besedu otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý viedol slovenskú delegáciu v Číne a ktorý povedal: „ Študijný pobyt v Číne bol veľkou príležitosťou pre našich starších študentov vidieť prácu Univerzít tretieho veku v Číne, stretnúť ich rovesníkov, oboznámiť sa s kultúrou a históriou krajiny. Vzorne sme reprezentovali našu Univerzitu a celé Slovensko. Slovenská delegácia bola na Svetovom kongrese zameraného na turizmus seniorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 700 delegátov z 38 krajín sveta, bola druhou najväčšou.“

V závere besedy všetci účastníci vyslovili presvedčenie, že s postupným uvoľňovaním opatrení a zlepšovaním pandemickej situácie, takýchto študijných pobytov bude viac. V rámci tejto aktivity cestujeme v spomienkach ďalej, na budúce do Kambodže.

 

cestujeme v spomienkach 52

cestujeme v spomienkach 52

cestujeme v spomienkach 52

cestujeme v spomienkach 52