Oznamujeme všetkým záujemcom o študijné a pohybové programy na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, že pripravujeme nový a aktualizovaný materiál - Sprievodca UTV pre akademický rok 2022/2023.

Zverejníme ho na našej webovej stránke www.ccv.euba.sk do konca mája.

Veríme, že si z ponuky vyberiete a stanete sa súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity tretieho veku a U3V Klubu EKONÓM.

 

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať:

PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA

odborný zamestnanec pre tvorbu koncepcií, programov a projektov vzdelávania

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATSLAVE

Univerzita tretieho veku

T: +421 2 6729 5171

E: