Seniori majú za sebou „čierne obdobie“. Počas vrcholiacich vĺn pandémie sme zaznamenali dva odlišné názory na študentov UTV. Chrániť seniorov alebo uvoľniť opatrenia.

Naši študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave neboli, nie sú všetci rovnakí a nebudú všetci rovnakí. Spája ich štúdium na Univerzite tretieho veku a sú extrémne rôznorodá skupina. Niektorí od začiatku pandémie nesedeli doma a chodili na prechádzky. Práve táto skupina starších študentov sa počas celého obdobia dožadovala prezenčnej formy výučby, tešili sa a verili, že sa všetko skončí. Vieme aj o malej skupine starších študentov, ktorí sa uzavreli, izolovali a ovplyvnili ich strach a obavy.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave počas celého obdobia vnímala podporu svojich študentov a udržiavanie prezenčnej formy štúdia aj pri 3-krát prerušenej výučby. Podporoval ich rektor našej univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a celé vedenie univerzity. Boli sme stále spolu! Nebola žiadna prestávka medzi kapitolami príbehu Univerzity tretieho veku.

Začiatok všetkého nečakaného v živote človeka je vždy ťažký. Tak to bolo aj počas celého náročného obdobia. Chránili sme a pomáhali sme nielen študentom UTV, ale aj ostatným seniorom Petržalky. Ako prví sa do pomoci zapojili naši denní študenti. Pomáhali s nákupmi, s donáškou liekov, komunikovali s nimi a udržiavali optimizmus. Študenti UTV buď študovali prezenčne a pri prerušení výučby sme boli v pravidelnom elektronickom kontakte. Vytvorili sme si online kaviareň, online kuchárku UTV, online sme cestovali po svete, vytvorili sme online fotoalbum ich života doma, v záhrade, v prírode, tvorili odborné i zaujímavé materiály a pod. Pozitívne sme zamestnávali ich myseľ.

Počas prezenčnej výučby sme dodržiavali všetky nariadenia a opatrenia. Študenti UTV boli na našej univerzite jediní študenti, celá univerzita patrila iba im a považovali sme to za najbezpečnejšie miesto pre ich ochranu. Opatrenia sa postupne uvoľňujú, štúdium v tomto akademickom roku prebieha prezenčne, s jedným krátkym prerušením. Zvýšil sa počet záujemcov o štúdium na UTV a neobvyklý záujem o pohybové programy. Aktívne starnutie, rovnováha psychickej a fyzickej kondície je veľmi dôležitá, nielen v období po ukončení profesijného života, ale aj po ukončení pandémie. Akademický rok má za sebou zimný semester a v letnom semestri máme nových študentov UTV v nových študijných programoch: Včelárstvo-žime v symbióze s prírodou, Sebaobranu seniora a Šport pre zdravie-Golf.

Študenti UTV na výučbu chodia s úsmevom a tešia sa na všetky spoločné prednášky a mimo výučbové aktivity v letnom semestri. Keď sme sa pýtali pani študentov UTV, že čo by im v blízkej budúcnosti najviac potešilo, odpovedala jedna z nich pani Mária: „Tešíme sa, že môžeme študovať a stretávať spolužiakov. Tešíme sa, že svieti slniečko a k väčšej radosti nám chýbajú denní študenti, ktorých chceme na Ekonomickej univerzite v Bratislave stretávať, počuť ich smiech a vravu.

Nuž, o pár dní sa toto prianie stane skutočnosťou. Priestory našej univerzity opäť ožijú, vráti sa spoločný študentský život generácií, mladších i starších študentov.

 

utv pred budovou