19. mája 2021 sa konala online medzinárodná konferencia AIUTA - medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku. Konferenciu otvoril a viedol prezident AIUTA profesor Francois Vellas. Účastníkmi konferencie boli pozvaní reprezentanti a zástupcovia kontinentov sveta.

Konferencia bola zameraná na medzinárodnú súťaž AIUTA, ktorá v spolupráci s Čínou bola vyhlásená pre všetkých seniorov sveta s názvom „Umenie pre novú etapu života“ a na informácie o aktuálnom stave Univerzít tretieho veku.

Jednotlivé kontinenty na medzinárodnej online konferencii zastupovali:

  • prof. Gupta, prezident UTV India,
  • Dr. Artur Horbovyy, prezident UTV a pani Alina Khalestskaya, riaditeľka UTV Clepsydra, Ukrajina,
  • Dr. Montse Amoros, riaditeľka UTV Jerica, Španielsko,
  • prof. Gustavo Rodriguez Chacon, riaditeľ UTV Unilatina, Bogota, Colombia,
  • Dr. Charles Afolabi, prezident UTV Nigeria,
  • Dr. Meng Fanjun, vice prezident UTV Tianma Vellas a Dr. Qian Zihai, generálny tajomník a zástupca riaditeľa kancelárie provincie Anhui, Čína.

 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave a jej Univerzitu tretieho veku na konferencii zastupovala PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, ktorá v svojej prezentácii uviedla tri kľúčové informácie za našu Univerzity tretieho veku.

  • Viac ako dvadsať slovenských seniorov a študentov UTV sa prihlásilo do medzinárodnej súťaže a ešte stále sa prihlasujú. Väčšina z nich je prihlásená vo viacerých kategóriách. Máme ambície, byť rovnako úspešní ako v prvom kole súťaže v roku 2020. Slovensko má šikovných seniorov a cez svoje práce ukážu nielen seba, našu univerzitu, ale i našu krajinu Slovensko. Medzinárodná súťaž spojila a aktivizovala seniorov Slovenska a celého sveta.
  • Motivácia seniorov v rámci post pandemických letných aktivít, ktorými sú 3. ročník PLUS, turistika, cvičenia, pohybové aktivity, pobyty v prírode, verejnoprospešné a dobrovoľnícke práce seniorov a pod. Z pohľadu návratu a priblíženia sa do normálneho života, bude leto 2021 pre seniorov veľmi dôležité. Musíme byť opatrní a zároveň dôslední v svojej práci.
  • Príprava nového akademického roka 2021/2022. Študenti UTV, seniori po dlhodobej izolácii a dodržiavania pandemických opatrení potrebujú návrat k aktívnemu životu, návrat na univerzity, na výučbu UTV a návrat k všetkým mimo výučbovým aktivitám. Podpora rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, celého vedenia univerzity, jej jednotlivých fakúlt a optimizmus nám nedovoľujú nad inou možnosťou uvažovať.

 

Prezident Francois Vellas pripomenul, že víťazi jednotlivých kategórií súťaže budú pozvaní na študijný pobyt do Číny v roku 2022 a ceny si prevezmú počas ceremoniálu na Svetovom kongrese turizmu pre seniorov WSTC 2022. Všetky práce seniorov budú vystavené v prvom svetovom múzeu práce seniorov Univerzít tretieho veku v čínskom meste Yantai.

Prezident Francois Vellas sa poďakoval všetkým za účasť a za dôležité informácie. Verí, že zložité a nečakané obdobie končí. AIUTA potrebuje fungovať v reálnom svete. Profesor Vellas je presvedčený, že v decembri sa zástupcovia jednotlivých univerzít sveta osobne stretnú na kongrese v Senegale v Dakare, kde kľúčovou témou bude „Kríza hodnôt - prínos UTV pre spoločný jednotný rozvoj hodnôt.“ Dodal, že je to téma, ktorú nám predurčilo obdobie pandémie a opatrení. Zmenil sa svet, zmenili sa ľudia, zmenili sa ich hodnotové rámce a je potrebné o tom hovoriť.

 

Program konferencie 

 

aiuta 1

aiuta 2

aiuta 3

aiuta 4