Modelovú konferenciu online formou organizovala Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 13.apríla 2021. Po prvýkrát jej súčasťou boli aj starší študenti, študenti Univerzity tretieho veku.

Modelová konferencia je zavŕšením predmetu Vyjednávanie v diplomatickej praxi a je simuláciou medzinárodnej konferencie venovanej téme súčasných medzinárodných vzťahov. Denní študenti získavajú dôležitú praktickú skúsenosť pre svoju budúcu profesionálnu kariéru. Témou modelovej konferencie v roku 2021 bola EURÓPA 2030. Téma,  ktorá sa týka všetkých, bez rozdielu veku.

Okrem odbornej a laickej verejnosti, študentov 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, študentov Súkromného slovenského gymnázia v Bratislave z odboru Diplomacia sa po prvýkrát konferencie zúčastnili aj študenti UTV CCV EU v Bratislave. Seniorov rovnako zaujímali otázky týkajúce sa Európskej únie, chceli si vypočuť názory, postoje, skúsenosti a vedomosti rôznych generácií. Modelová konferencia 2021 sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti pána Ivana Korčoka, ktorý konferenciu otvoril. Súčasťou úvodného ceremoniálu boli príhovory, prorektora pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Borisa Mattoša, PhD., ktorý okrem iného odovzdal aj pozdrav od rektora EU v Bratislave,  prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a za Fakultu medzinárodných vzťahov sa prihovoril účastníkom konferencie dekan fakulty doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

 „Účasť študentov UTV bola dôležitým medzníkom nielen v rámci vnútornej spolupráce EU v Bratislave, ale hlavne v rámci medzigeneračnej spolupráce komplexne“, povedal prof. Ing. Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave.