AIUTA je medzinárodná organizácia univerzít tretieho veku, ktorej hrdým a dôležitým členom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia nedovoľujú prezenčnú formu výučby na univerzitách tretieho veku a tak isto obmedzujú aj zasadnutia Výkonného výboru AIUTA realizovať obvyklou prezenčnou formou spojenou s medzinárodnou konferenciou vždy v inej krajine a na nej univerzite.

V poradí 107. zasadnute výkonného výboru AIUTA sa uskutočnilo 9. marca 2021 online formou. Zasadnutie otvoril a viedol prezident AIUTA profesor Francois Vellas.

Hlavným obsahom rokovania bola práca so seniormi a pre seniorov. Kľúčová bola myšlienka prispôsobenia sa v práci univerzít tretieho veku situácii vyvolanej pandémiou Covid 19 a vyvinúť spoločné úsilie upozorniť na etickú povinnosť celého sveta venovať zvýšenú pozornosť seniorom. Veríme, že sa blíži obdobie post Covid-u a každá Univerzita tretieho veku musí byť na to pripravená. UTV EU BA sa na nové obdobie aktívne a zodpovedne pripravuje. Všetci seniori sa tešia na 3. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov, na iné letné aktivity, na nové študijné programy a nového Sprievodcu UTV pre akademický rok 2021/2022.

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru AIUTA sa má uskutočniť koncom roka 2021 v Senegale, v Dakare, kde všetkých pozval prezident UTV Senegalu Sidi Hairon Camaru. Súčasťou bude aj medzinárodná konferencia na tému „Kríza hodnôt- prínos UTV pre spoločný jednotný rozvoj hodnôt.“ Či sa členovia AIUTA stretnú online alebo prezenčne v tejto chvíli nikto netuší, ale viera stretnúť sa „face to face“ je veľká.

AIUTA združuje univerzity, ich univerzity tretieho veku a inštitúcie, celkovo už zo 75 krajín sveta a všetkých kontinentov. Na zasadnutí výkonného výboru AIUTA našu Ekonomickú univerzitu v Bratislave a jej Univerzitu tretieho veku zastupovala PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA.

 

aiuta1