EU v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 17. júla 2020 dopísala ďalšiu kapitolu svojho letného príbehu pre seniorov, ktorý už väčšina seniorov pozná pod názvom PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

V prvých dvoch júlových týždňoch seniori absolvovali prednášky - mimoriadne zaujímavé a zmysluplné rozprávania Gizky Oňovej, etnologičky Katky Nádaskej, moderátora a cestovateľa Martina Nikodýma či historika Ľuboša Kačíreka. A koľko seniorov sa na prednáškach zúčastnilo? Viac ako 400! Seniori sa na stretnutia tešili aj preto, že ešte nedávno museli zažívať mimoriadne nepríjemné obmedzenia kvôli pandémii COVID-19 a teraz sa konečne dostali medzi rovesníkov! Samozrejme, všetko prebiehalo za prísnych hygienických podmienok a dodržiavaní všetkých opatrení. Po poslednej prednáške si všetci účastníci odniesli osvedčenia o absolvovaní 2. ročníka PLUS. Petržalskú letnú univerzitu seniorov spoločne ukončili rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta MČ Bratislava–Petržalka Ján Hrčka.

Na otázku, či pripravia 3. ročník PLUS sa obaja páni zhodli v odpovedi a povedali: „V dobrých osvedčených podujatiach treba pokračovať. Naša spolupráca je nielen dôkazom, ale aj dobrým príkladom, že spoločne môžeme dokázať viac.“ Pán rektor Daňo sa vyjadril: „Teší nás účasť seniorov a je pre nás cťou i výzvou mať aj túto cieľovú skupinu v rámci výučby Univerzity tretieho veku i všetkých mimo výučbových podujatí.“ Pán starosta Hrčka dodal: „S touto myšlienkou budeme pripravovať Petržalský Seniorfest v októbri 2020 a leto pre seniorov 2021.

O spokojnosti účastníkov svedčí vyjadrenie pani Magdalény Danišovej: „Som rada, že som absolvovala tento rok všetky prednášky, ktoré mi poskytli nielen nové informácie, ale dali mi veľa energie. Všetky prednášky som počúvala s otvorenými ústami a s úsmevom na tvári! A stretla som tu nielen priateľov, ale aj úplne nových ľudí! Už teraz sa teším na 3. ročník PLUS.