U3V KLUB EKONÓM pri Ekonomickej univerzite v Bratislave pozýva na 3. ročník Senior Ekonóm plesu, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 od 17:00 hod. v Jedálni Študentského domova Dolnozemská cesta.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vždy pred Vianocami organizuje zaujímavé prednášky a podujatia pre študentov UTV a seniorov Petržalky.

4. decembra 2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo Verejné zasadnutie Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Na pozvanie sa tohto podujatia zúčastnili doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň aj člen Rady primátora a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od 21. do 29. novembra 2023 sa zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili na pozvanie Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA medzinárodného kongresu AIUTA, ktorý organizovala Pontificia Universidad Católica de Chile v Santiago de Chile. Témou kongresu bolo celoživotné vzdelávanie, práva seniorov na vzdelávanie a spolupráca univerzít tretieho veku s autoritami miest.

Slávnostné otvorenie nového akademického roku 2023/2024 prebehlo postupne. Najskôr v Leviciach, potom v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, vo Vajnoroch a nakoniec v Partizánskom a v Topoľčanoch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Mgr. Iveta Jančoková 1. vicestarostka MČ Bratislava-Petržalka.

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 19. júla 2023 dokončila jubilejnú kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už všetci poznajú pod skratkou PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Levice zastúpené primátorom RNDr. Jánom Krtíkom, podpísali 2. júna 2023 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anita Romanová PhD., prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., zástupca primátora mesta Levice Mgr. Peter Benček, riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Vlasta Kollárová, za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

Skupina študentov Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v uplynulých dňoch zúčastnila študijnej cesty do Turecka, ktorej súčasťou bola medzinárodná konferencia na tému Moderný turizmus seniorov. Cesta bola realizovaná v dvoch tureckých mestách Efez a Pamukkale a organizovaná pod záštitou svetovej organizácie UTV AIUTA, ktorej EU v Bratislave je členom, a v spolupráci s tureckou organizáciou ADK, ktorá sa špecializuje na cestovný ruch pre seniorov.