PROGRAM Inovácie hýbu svetom

PROGRAM Letom svetom s DEU

 

Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času sa snažíme u detí podporiť nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ponúkame dve edície detskej univerzity EU v Bratislave: dvojtýždňový (prvé dva júlové týždne) a týždenný (tretí júlový týždeň).

Štúdium na Detskej univerzite prebieha formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Výsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať.

 

V roku 2021 ponúkame

Inovácie hýbu svetom v termíne od 6. júla do 16. júla 2021  Prihláška

Letom svetom s DEU v termíne od 19. júla do 23. júla 20211  Prihláška

 

Poplatky a spôsob platby

Údaje o spôsobe platby za účasť na INOVÁCIE HÝBU SVETOM
Študijný poplatok 150,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu SK3481800000007000074503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2012
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

Údaje o spôsobe platby za účasť na LETOM SVETOM S DEU
Študijný poplatok 100,- Eur
Spôsob platby bankovým prevodom
Č. účtu SK3481800000007000074503 (Štátna pokladnica)
Variabilný symbol 2022
V poznámke uviesť meno dieťaťa

 

„Študijný“ poplatok vo výške 150,- € resp. 100,- €, prosíme uhradiť najneskôr do 3. júna 2021. Študijný poplatok slúži na zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými presunmi i na dobrovoľné výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity.