Zasadnutie medzinárodnej organizácie Univerzít tretieho veku - AIUTA, ktorej členom je aj UTV Ekonomickej univerzity v Bratislave bolo spojené s medzinárodnou konferenciou, ktorú organizovali spoločne AIUTA a Americká technologická univerzita v Bejrúte. Témou konferencie bola Kultúra a Univerzity tretieho veku.

Na konferencii vystúpila Janka Chládecká, manažérka Univerzity tretieho veku EUBA, ktorá je členkou výboru AIUTA.

Konferenciu otvárali minister kultúry Libanonu pán H.E. Dr Mohammed Daoud, riaditeľ UTV AUT v Bejrúte pán Marcel Hinain a prezident AIUTA profesor Francois Vellas.

Profesor Francois Vellas zdôraznil, že „učiť denných študentov a učiť seniorov je diametrálne odlišné a je potrebné brať to do úvahy.“