sú absolventi Univerzity tretieho veku Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. V stredu, 13. júna 2018, sa uskutočnila slávnostná promócia 21 absolventov UTV v programe Medzinárodný cestovný ruch a klient a v ročnom programe Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie.

Absolventka Helena Pupíková vo svojom príhovore zhrnula: „My, čo tu dnes stojíme pred vami sme sa rozhodli, že sa pokúsime skombinovať vlastnú skúsenosť, životnú i odbornú, s novými poznatkami. Chceme tiež držať krok s dobou, chceme, aby náš život bol zmysluplný, bohatý na vedomosti a nové zážitky. Po celé dva akademické roky, ktoré sa práve končia, sme sa usilovali byť pozornými poslucháčmi i zanietenými diskutérmi. Naše štúdium už nebolo o tituloch, o hľadaní schodných cestičiek, ako uniknúť preverovaniu vedomostí. Bolo o tom, aby sme nadobudli čo najviac nových vedomostí....“

BBS ponúka v segmente celoživotného vzdelávania viacero programov UTV: Ekonómia pre každého; Marketing a obchod ako ich nepoznáte ale aj Kúpeľníctvo a wellness. Okrem nových poznatkov štúdium prináša aj možnosť otestovať seba samého a získať nové priateľstvá a inšpiráciu do ďalšieho života.