Slávnostné otvorenie nového akademického roku prebehlo postupne. Najskôr v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch a nakoniec vo Vajnoroch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Ján Hrčka starosta MČ Bratislava-Petržalka.