Všetky prezentácie prednášok a informácie k súčasnému dianiu na UTV EUBA i v spoločnosti Vám posielame v elektronickej podobe prostredníctvom vedúcich študijných skupín v jednotlivých študijných a pohybových odboroch.

V prípade, že máte k prezentáciám otázky, posielajte ich svojim vedúcim študijných skupín. Cez nich a v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi Vám zabezpečíme a pošleme všetky odpovede. Študujme spolu.

V študijný odboroch, ktoré majú poslednú výučbu pred 7. májom 2020 budeme považovať akademickom roku 2019/2020 za ukončený. Študenti študijných a pohybových odborov, ktorých harmonogram výučby je po uvedenom termíne budú informovaní o vývoji situácie.

V príprave nového sprievodcu UTV EUBA 2020/2021 pokračujeme a v priebehu apríla Vás budeme informovať o jeho obsahu i spôsobe prihlasovania sa na štúdium UTV EUBA pre nový akademický rok.

V prípade otázok a potreby informácií sme Vám vždy k dispozícií na mailovej adrese Prosíme, sledujte www.euba.sk a bbs.euba.sk

BUĎME SPOLU a naozaj sme spolu! Denne spoločne s Vami dokazujeme, ako nám záleží na vzájomnej solidarite, inšpirácií, motivácií a udržiavaní optimizmu.

 

Ďakujeme Vám za podporu a prajeme pevné zdravie

PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA