Prevzatím osvedčenia dňa 14.6.2019 ukončili 13 účastníci akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve pod názvom „Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe“.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje úspešne už od roku 2015 uvedené vzdelávanie pre kontrolórov v samospráve v 2 úrovniach. Programy sa realizujú v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Spokojnosť absolventov a potreba ďalšieho vzdelávania v oblasti kontroly v samospráve nás motivujú a zaväzujú pokračovať ďalej vo vzdelávaní a rozšíriť našu ponuku pre uvedený sektor.

Viac informácií tu.