Každý október Mesiac úcty k starším je obdobím mnohých zaujímavých, účelových a zmysluplných podujatí pre seniorov. Petržalský Seniorfest 2022 seniorom ponúka, takmer každý deň, od 19. septembra do 17. októbra 2022 zmysluplné aktivity rôzneho zamerania. Koncerty, prednášky, tvorivé dielne, kvízy, folklórne večery, komentované prechádzky, športové turnaje, jablkové hodovanie, divadelné predstavenia a pod. V rámci dlhodobej spolupráce sa vo veľkej miere na Petržalskom Seniorfeste podieľa aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Spolupráca sa realizuje nielen na našej akademickej pôde, ale aj v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov, ktorú pred necelým rokom otvoril starosta Petržalky a dal k dispozícii všetkým seniorom, nielen z Petržalky.

Slávnostné otvorenie nového akademického roku prebehlo postupne. Najskôr v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, v Partizánskom, v Topoľčanoch a nakoniec vo Vajnoroch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ing. Ján Hrčka starosta MČ Bratislava-Petržalka.

Špecializované vzdelávanie Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku organizované Znaleckým ústavom EU v Bratislave realizovalo dňa 22. apríla 2021 z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu záverečné skúšky frekventantov prvý krát v online priestore. Absolventi po úspešnej záverečnej skúške získali osvedčenia potrebné pre zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave sa zapojí do druhej medzinárodnej súťaže, ktorú opäť pre seniorov vyhlásila Medzinárodná organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci zo Svetovým kongresom turizmu pre seniorov WSTC v Číne s názvom Umenie pre novú etapu života.

Manažérka Univerzity tretieho veku BBS EU v Bratislave Janka Chládecká, bola dňa 9. 10. 2020 pozvaná do relácie RTVS Dámsky klub. Poskytla rozhovor a odpovedala na otázky o dopade pandémie na výučbu UTV, na duševné a fyzické zdravie seniorov, ako to zvláda Ekonomická univerzita v Bratislave a aké je dôležité práve v súčasnosti byť v kontakte so seniormi.

Vo štvrtok 8. októbra 2020 bolo možné v okolí Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť ako skupina niekoľkých vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí zbiera odpad v areáli univerzity. Napriek určitým obmedzeniam a s dodržaním všetkých opatrení sa študenti Univerzity tretieho veku BBS EU BA a členovia Klubu U3V Ekonóm rozhodli spojiť príjemné s užitočným. Boli spolu na čerstvom vzduchu a vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Rektor EUBA profesor Ferdinand Daňo, 30.09.2020 prijal Jozefa Banáša absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hneď v úvode rektor zdôraznil „Dnešné stretnutie sa malo uskutočniť v marci pod názvom s Jozefom na Jozefa. Dnes to síce nie je na Jozefa, ale  predsa s Jozefom. Je mi cťou privítať pána Banáša a sme hrdí, že takáto osobnosť je spätá s našou univerzitou.