Záväzná prihláška -„Vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (nefinančné informácie, ESG)“

Údaje o účastníkovi

Údaje pre fakturáciu (ak sú odlišne od údajov účastníka)