Po splnení podmienok 11 účastníkov kurzu Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel z poisťovní etablovaných na slovenskom trhu prebrali dňa 6. februára 2018 od garanta a lektora kurzu doc. Mgr. Vladimíra Muchu, PhD., z Fakulty hospodárskej informatiky  EU v Bratislave a Ing. Milana Staňa, riaditeľa BBS osvedčenia o úspešnom absolvovaní vzdelávania.

Absolventi 40 hodinového kurzu dokážu prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov vytvoriť efektívnu a interaktívnu komunikáciu s údajmi v MS Excel. Na kurze sa naučili ovládať techniky pre vytváranie interaktívnych výstupov (dashboards) v hárkoch v zošite MS Excel z údajov vo forme grafov a tabuliek prostredníctvom dynamických prvkov. Uvedené vizualizácie sú vhodné na vytvorenie reportov na rôznych úrovniach riadenia.

Zvládnutím jazyka VBA si prví absolventi kurzu zefektívnia prácu v MS Excel.

 

Fotogaléria