Využívate možnosti financovania z fondov EÚ v rámci vyhlásených, aj  plánovaných výziev na predkladanie projektov? Poznáte aktuálne pravidlá pre realizáciu a výkon kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania?

 

Cieľ:

Oboznámenie verejných obstarávateľov na úrovni miest a obcí s aktuálnymi pravidlami pre prijímateľov finančných príspevkov z fondov EÚ a s pravidlami pre realizáciu a výkon kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania.

 

Cieľová skupina:

  • Verejní obstarávatelia – zástupcovia rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
  • Starostovia obcí
  • Pracovníci ekonomických útvarov miest a obcí
  • Kontrolóri miest a obcí

 

Obsah:

  • Krátky prehľad zákona o verejnom obstarávaní, predstavenie základných inštitútov (určenie predpokladanej hodnoty zákazky, podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk)
  • Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.3.2022
  • Pravidlá pre realizáciu a výkon kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania
  • Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania
  • Príklady dobrej praxe a najčastejšie zistenia
  • Diskusia 

 

Lektor:

Mgr. Branislav Hudec

riaditeľ odboru verejného obstarávania, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, lektor v oblasti verejného obstarávania. Disponuje 15 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore.

 

Termín: 29. apríl 2022 (9:00 - 12:00 hod.) 

Rozsah: 3 hod. 

Cena: 49,- Eur s DPH 

Forma vzdelávania: online seminár prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

 

Prihláška

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165