Pracujete ako starosta obce, kontrolór alebo zodpovedná osoba v organizácii zriadenej obcou alebo VÚC? Potrebujete sa zorientovať v aktuálnej problematike podnikania v RO a PO?

Oboznámte sa v skratke s aktuálnymi legislatívnymi predpismi a možnosťami podnikania v RO a PO, zriadenými obcou, vrátane uvedenia praktických príkladov.

 

Pre koho je workshop určený

  • Starostovia obcí, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií (RO a PO)
  • Pracovníci ekonomických útvarov miest a obcí
  • Kontrolóri miestnej samosprávy

 

Čo sa dozviete

  • Aké sú legislatívne predpoklady podnikania RO a PO. Práva a povinnosti RO a PO v podnikateľskej činnosti
  • Aké sú interné riadiace akty pre podnikateľskú činnosť (vrátane niektorých vzorov)
  • Aké sú osobitosti evidencie, rozpočtovania a účtovania podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti v RO a PO
  • Aké sú osobitosti podnikateľskej činnosti v školstve
  • Kedy a ako ukončiť podnikateľskú činnosť

 

Termín začatia kurzu:

17. júna 2021 (9:00 - 13:00 hod.)

 

Odborný garant

PhDr. Alžbeta Štubňová

Lektorka má dlhoročné manažérske a odborné skúsenosti, získané viac ako 20 ročnou praxou vo verejnej správe, najmä v oblasti manažmentu, finančného manažmentu, finančnej kontroly a interného auditu.

 

Forma výučby: online

 

Cena: 49 Eur s DPH 

 

Prihláška