Bratislavská Business School organizovala už 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave (ďalej DEU). Tento rok sa zúčastnilo 50 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne 6. júla – 17. júla 2015. Po slávnostnom otvorení sa uskutočnila imatrikulácia a výber voliteľných aktivít.

Štúdium na DEU prebiehalo formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií. Na záver DEU 17. júla 2015 si na promóciách prevzali účastníci diplom Inžinier Junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.