V dňoch 11.5. – 12.5.2023 zabezpečila Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania odborné vzdelávanie účastníkov celoslovenského pracovného stretnutia pracovníkov kontrolných útvarov samosprávnych krajov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Jantár v Dudinciach na základe požiadavky združenia HK8 – Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov.

 

Vzdelávanie pracovníkov kontrolných útvarov samosprávnych krajov